Du thuyền Cái Bè Princess

Du thuyền Cái Bè Princess

- 3 Đánh giá

 • Tour Mê Kông với Cai Be Princess trọn ngày

   

  Xem bản đồ

  7.6

  2 phản hồi - Good

  Rời xa cuộc sống hối hả trên các nhánh sông chính của Mê Kông là một thế giới hài hòa mục vụ giữa nhiều dòng nước nhỏ tạo nên đồng bằng sông Cửu Long xem thêm Rời xa cuộc sống hối hả trên các nhánh sông chính của Mê Kông là một thế giới hài hòa mục vụ giữa nhiều dòng nước nhỏ tạo nên đồng bằng sông Cửu Long


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cù lao Tân Phong + thêm nữa - Thành phố Hồ Chí Minh
  • DURATION 1 ngày
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T30CBP01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$150

  From: US$150

  You save: US$0

  Giá gốc
  US$150
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$0
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$150

 • Du thuyền Cai Be Princess trọn ngày Vĩnh Long - Cái Bè

   

  Xem bản đồ

  7.6

  1 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Vĩnh Long - vi- An Binh Church - vi-Binh Hoa Phuoc Village + thêm nữa - Cái Bè - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Vĩnh Long / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T30CBP22

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$170

  From: US$170

  You save: US$0

  Giá gốc
  US$170
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$0
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$170

 • Du thuyền Cai Be Princess Cái Bè - Vĩnh Long trọn ngày

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad

  Đây là một cách tuyệt vời để khám phá đồng bằng sông Cửu Long! Cái Bè Princess cruise là một trong số ít du thuyền chất lượng cao ở đồng bằng sông Cửu Long. xem thêm Đây là một cách tuyệt vời để khám phá đồng bằng sông Cửu Long! Cái Bè Princess cruise là một trong số ít du thuyền chất lượng cao ở đồng bằng sông Cửu Long.


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - vi-Binh Hoa Phuoc Village + thêm nữa - vi- An Binh Church - Vĩnh Long
  • DURATION 1 ngày
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Vĩnh Long
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T30CBP21

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$170

  From: US$170

  You save: US$0

  Giá gốc
  US$170
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$0
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$170

 • -60%

  Khám phá Mê Kông với Cai Be Princess

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - vi-Hoa Khanh + thêm nữa - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30CBP03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$155

  From: US$155

  You save: US$0

  Giá gốc
  US$155
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$0
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$155

 • Trải nghiệm cuộc sống bình dị trên đảo Tân Phong

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Cù lao Tân Phong + thêm nữa - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30CBP04

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$155

  From: US$155

  You save: US$0

  Giá gốc
  US$155
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$0
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$155