Tổng quan

Huế là một thành phố cấp quốc gia của Việt Nam và nó từng là thủ đô của Việt Nam dưới triều Nguyễn (1802-1945). Ngày nay, thành phố tập trung vào nhiều khía cạnh của miền Trung như văn hóa, chính trị, y tế, giáo dục, du lịch và khoa học, v.v… Các địa điểm nổi bật ở đây là sông Hương và di sản của triều đại phong kiến.
Hơn nữa, thành phố có năm di sản được UNESCO công nhận tại Việt Nam: quần thể di tích cố đô Huế (1993), Nhã Nhạc (nhạc cung đình Huế) (2003), mộc bản triều Nguyễn (2009), Châu bản triều Nguyễn (2014), và thơ văn trên kiến ​​trúc cung đình Huế (2016). Huế là một trong ba thành phố lớn nhất ở Bắc Trung Bộ và là một trong những thành phố lớn nhất ở Việt Nam.
Thuận Hoá - Phú Xuân - Huế có lịch sử hình thành và phát triển khoảng 7 thế kỷ (từ năm 1306). Trong một thời gian dài, thành phố đã tích hợp các giá trị vật chất và tinh thần quý giá để tạo ra một truyền thống văn hóa ở Huế. Văn hóa Huế được tạo ra bởi tính cách đặc biệt của tinh thần đa dạng về chủng loại, phong phú và độc đáo về nội dung, thể hiện trong nhiều lĩnh vực như văn học, âm nhạc, nghệ thuật, phong tục, lễ hội, hành vi, ăn - mặc - sống, phong cách giao tiếp và lối sống, v.v.