Du thuyền Mien Tay Sampan

Du thuyền Mien Tay Sampan

- 27 Đánh giá

 • Xuồng Miền Tây 2 ngày/ 1 đêm Cái Bè - Mỹ Tho

   

  Xem bản đồ

  6.9

  4 phản hồi - Medium


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Mỹ Tho + thêm nữa - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS12

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$197

  From: US$395

 • Xuồng Miền Tây 3 ngày Sa Đéc - Cái Bè - Mỹ Tho

   

  Xem bản đồ

  7.9

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Sa Đéc - Cái Bè + thêm nữa - Mỹ Tho - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS22

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$216

  From: US$650

 • Xuồng Miền Tây 3 ngày Cái Bè - Sa Đéc - Long Xuyên

   

  Xem bản đồ

  8.0

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Sa Đéc + thêm nữa - Long Xuyên - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS23

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$230

  From: US$690

 • Xuồng Miền Tây 3 ngày Long Xuyên - Sa Đéc - Cái Bè

   

  Xem bản đồ

  7.2

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Long Xuyên - Sa Đéc + thêm nữa - Cái Bè - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS24

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$230

  From: US$690

 • Đi xuồng Miền Tây 3 ngày Cần Thơ - Mỹ Tho

   

  Xem bản đồ

  7.9

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cái Bè + thêm nữa - Mỹ Tho - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS26

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$218

  From: US$655

 • Miền Tây Sampan 2 ngày / 1 đêm Mỹ Tho - Cái Bè

   

  Xem bản đồ

  7.7

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Cái Bè + thêm nữa - Thành phố Hồ Chí Minh
  • DURATION 2 Ngày 1 đêm
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS11

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$197

  From: US$395

 • Xuống Miền Tây 2 ngày/ 1 đêm Cái Bè - Sa Đéc

   

  Xem bản đồ

  7.5

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Sa Đéc + thêm nữa - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS13

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$210

  From: US$420

 • Jan 21, 2020
  US$655 US$524

  2

  91h 22m 22s

  Xuồng Miền Tây 3 ngày Mỹ Tho - Cần Thơ

   

  Xem bản đồ

  7.5

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Cái Bè + thêm nữa - Vĩnh Long - vi-Tra On - Cần Thơ - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS25

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$218

  From: US$655

 • Jan 22, 2020
  US$650 US$520

  2

  43h 22m 22s

  Miền Tây Sampan 3 ngày Mỹ Tho - Cái Bè - Sa Đéc

   

  Xem bản đồ

  8.0

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Cái Bè + thêm nữa - Sa Đéc - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS21

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$216

  From: US$650

 • Xuồng Miền Tây 2 ngày/ 1 đêm Sa Đéc - Cái Bè

   

  Xem bản đồ

  6.8

  1 phản hồi - Medium


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Sa Đéc - Cái Bè + thêm nữa - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS14

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$210

  From: US$420