Tour Sapa

30 + Tour Sapa

Đang lọc
 • Dec 16, 2019
  US$122 US$97

  15

  31h 39m 39s

  -19%

  Đỉnh Fansipan 2N1D

   

  Xem bản đồ

  7.3

  30 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - Bản Cát Cát + thêm nữa - vi-Fansipan - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88GS08

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$61

  From: US$122

  You save: US$27

  Giá gốc
  US$149
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$27
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$122

 • Dec 16, 2019
  US$62 US$49

  20

  31h 39m 39s

  -53%

  Đỉnh Fansipan trọn ngày

   

  Xem bản đồ

  7.3

  22 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - vi-Fansipan + thêm nữa - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SPP20

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$62

  From: US$62

  You save: US$68

  Giá gốc
  US$130
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$68
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$62

 • Dec 17, 2019
  US$93 US$74

  3

  103h 39m 39s

  -16%

  Tour xe buýt Sapa - Cát Cát - Lao Chải - Tả Van 2N1D

   

  Xem bản đồ

  7.3

  13 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - Bản Cát Cát + thêm nữa - Bản Ý Linh Hồ - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88WAT01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$46

  From: US$93

  You save: US$47

  Giá gốc
  US$140
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$47
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$93

 • Dec 17, 2019
  US$135 US$108

  12

  7h 39m 39s

  -10%

  Sapa - Chợ Bắc Hà 3D2N bằng xe buýt mỗi thứ Sáu

   

  Xem bản đồ

  7.8

  12 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - Bản Cát Cát + thêm nữa - Bản Ý Linh Hồ - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Bac Ha Market - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88WAT06

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$45

  From: US$135

  You save: US$51

  Giá gốc
  US$186
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$51
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$135

 • Dec 16, 2019
  US$112 US$89

  4

  31h 39m 39s

  -11%

  Sapa Trek mức độ dễ 2N3D (homestay) bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.6

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Giang Ta Chai - vi-Su Pan - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$37

  From: US$112

  You save: US$24

  Giá gốc
  US$136
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$24
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$112

 • Dec 16, 2019
  US$130 US$84

  9

  31h 39m 39s

  -11%

  Sapa Easy Trek 2D3N bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.4

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Lào Cai - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - Bản Cát Cát - Lào Cai - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$43

  From: US$130

  You save: US$70

  Giá gốc
  US$200
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$70
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$130

 • Dec 16, 2019
  US$165 US$132

  9

  31h 39m 39s

  -11%

  Sapa Trekking với chợ Bắc Hà 3N4D bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.5

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - Bản Cát Cát - vi-Bac Ha Market - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP06

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$41

  From: US$165

  You save: US$63

  Giá gốc
  US$228
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$63
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$165

 • Dec 15, 2019
  US$151 US$120

  2

  55h 39m 39s

  -11%

  Tour Sapa trekking và chợ 3N4D bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.6

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Giang Ta Chai - vi-Su Pan - vi-Bac Ha Market - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP07

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$37

  From: US$151

  You save: US$29

  Giá gốc
  US$180
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$29
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$151

 • -28%

  Sapa Trek mức độ khó 5N6D bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.5

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - vi-Lao Chai + thêm nữa - Bản Tả Van - vi-Ho Village - vi-Nam Toong - vi-Su Pan - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SPP11

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  6 days

  Giá mỗi ngày

  US$41

  From: US$246

  You save: US$91

  Giá gốc
  US$337
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$91
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$246

 • Dec 15, 2019
  US$59 US$47

  8

  79h 39m 39s

  -54%

  Tour xe máy Sapa trọn ngày

   

  Xem bản đồ

  7.6

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - Bản Má Tra + thêm nữa - Bản Tả Phìn - Thác Bạc - Bản Cát Cát - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SPP17

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$59

  From: US$59

  You save: US$69

  Giá gốc
  US$128
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$69
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$59

 • Dec 15, 2019
  US$130 US$104

  11

  55h 39m 39s

  -11%

  Suối Hoa - Matra - Bản Khoang - Tả Giàng Phình 2N3D bằng tàu

   

  Xem bản đồ

  7.4

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - Bản Má Tra + thêm nữa - vi-Khoang Village - vi-Ta Giang Phinh Valley - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SPP22

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$43

  From: US$130

  You save: US$25

  Giá gốc
  US$155
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$25
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$130

 • Dec 17, 2019
  US$147 US$95

  3

  7h 39m 39s

  -21%

  Sapa Trek mức độ vừa 3D4N (homestay-hotel) bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.7

  3 phản hồi - Good

  vi-15% OFF + Free Visa

  Expired on Jan 01 2021


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Giang Ta Chai - Bản Cát Cát - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP04

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$36

  From: US$147

  You save: US$98

  Giá gốc
  US$245
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$98
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$147

Tour Sapa

- 109 Đánh giá