Du thuyền Ultraluxury

6 + Du thuyền Ultraluxury

Đang lọc
 • Du thuyền Emperor 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.6

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Thien Canh Son Cave + thêm nữa - Vịnh Bái Tử Long - vi-Vung Vieng Fishing Village - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31EMP02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$213

  From: US$640

 • Jan 21, 2020
  US$305 US$244

  2

  66h 2m 2s

  -8%

  vi-Violet Cruise 2 days/1 night

   

  Xem bản đồ

  7.6

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Tuan Chau Harbor - Làng chài Cửa Vạn + thêm nữa - vi-Titop Island - vi-Tuan Chau Harbor - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31VIO01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$152

  From: US$305

  You save: US$25

  Giá gốc
  US$330
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$25
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$305

 • -10%

  Du thuyền Emperor 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.7

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Thien Canh Son Cave + thêm nữa - vi-Vung Vieng Fishing Village - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31EMP01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$166

  From: US$333

  You save: US$37

  Giá gốc
  US$370
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$37
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$333

 • Jan 21, 2020
  US$755 US$604

  1

  66h 2m 2s

  Du thuyền Hera 3 ngày 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.6

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Luon Cave + thêm nữa - Làng chài Cửa Vạn - vi- Sung Sot Cave - vi-Halong Bay - vi-Tuan Chau Harbor - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31HER02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$251

  From: US$755

 • Jan 21, 2020
  US$464 US$371

  1

  66h 2m 2s

  -11%

  Du thuyền Violet 3 ngày/2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.1

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Tuan Chau Harbor - Làng chài Cửa Vạn + thêm nữa - vi- Sung Sot Cave - vi-Titop Island - vi-Tuan Chau Harbor - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31VIO02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$154

  From: US$464

  You save: US$52

  Giá gốc
  US$516
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$52
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$464

 • Jan 21, 2020
  US$328 US$262

  2

  66h 2m 2s

  -20%

  Du thuyền Hera 2 ngày 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  8.0

  1 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Luon Cave + thêm nữa - vi- Sung Sot Cave - vi-Halong Bay - vi-Tuan Chau Harbor - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31HER01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$164

  From: US$328

  You save: US$82

  Giá gốc
  US$410
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$82
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$328

1

Du thuyền Ultraluxury

- 20 Đánh giá